De grafiske
kompetence­udviklingsfonde
Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond
Kompetenceudviklingsfonden på funktionæroverenskomsten mellem GA og HK/Privat
Kompetenceudviklingsfonden på digitalprint- og serigrafioverenskomsten

Aftalt uddannelse

Ansøgningsskema og øvrige blanketter findes i menuen til venstre.

Behandling af ansøgninger
Ansøgninger om støtte til aftalt uddannelse behandles samlet hver anden måned (i lige måneder) i perioden frem til udløbet af overenskomstperioden 29. februar 2020.

Næste behandling af ansøgninger: 14. august 2019 og derefter den 2. oktober 2019.

Der er afsat midler til hver to måneders periode, og ansøgninger med et klart defineret formål i uddannelsesplanen prioriteres. Eventuelt ikke forbrugte midler fra hver periode overføres til næste periode.

Hvad er aftalt uddannelse?
En del af OK 2017 som en ny mulighed for anvendelse af midler i kompetenceudviklingsfondene
 • Forudsætter lokal enighed
 • Selvvalgt uddannelse veksles til aftalt uddannelse*
 • Støtten gives som refusion til virksomheden
 • Støtte kan søges fra 1. september 2017
 • Forsøgsordning i overenskomstperioden 2017-2020
* Det er en forudsætning, at medarbejderen bytter sin ret til frihed til selvvalgt uddannelse til aftalt uddannelse, og dermed kan medarbejderen ikke gøre eller have gjort brug af selvvalgt uddannelse i de kalenderår, hvor den aftalte uddannelse gennemføres.

Aftalt uddannelse, hvordan?
Hvem kan søge støtte?
 • Virksomheder kan søge for medarbejdere med minimum 12 måneders anciennitet
Hvad gør man?
 • Aftale om lokal enighed
 • Der laves en uddannelsesplan
 • Der indsendes et ansøgningsskema
Hvad kan støttes?
 • En hel uddannelsesplan med aftalt indhold fra en positivliste
 • Gældende positivliste pr. 4.10.2017
 • Der kan som udgangspunkt søges lønrefusion, betaling af kursusgebyr og kursusmaterialer. Der kan ikke søges tilskud til øvrige udgifter (fx transport, kost og logi osv.)
Hvordan udbetales støtten?
 • Som lønrefusion til virksomheden (85 eller 100 pct.) eller løntilskud efter fast sats