De grafiske
kompetence­udviklingsfonde
Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond
Kompetenceudviklingsfonden på funktionæroverenskomsten mellem GA og HK/Privat
Kompetenceudviklingsfonden på digitalprint- og serigrafioverenskomsten

Aftalt uddannelse

Ansøgningsskema og øvrige blanketter findes i menuen til venstre.

Behandling af ansøgninger
Ansøgninger om støtte til aftalt uddannelse behandles samlet hver anden måned (i lige måneder). Næste behandling af ansøgninger: onsdag den 19. juni 2024 for ansøgninger modtaget senest den fredag den 14. juni 2024.

Hvad er aftalt uddannelse?

En mulighed for anvendelse af midler i kompetenceudviklingsfondene
 • Forudsætter lokal enighed
 • Selvvalgt uddannelse veksles til aftalt uddannelse*
 • Støtten gives som refusion til virksomheden
* Det er en forudsætning, at medarbejderen bytter sin ret til frihed til selvvalgt uddannelse til aftalt uddannelse, og dermed kan medarbejderen ikke gøre eller have gjort brug af selvvalgt uddannelse i de kalenderår, hvor den aftalte uddannelse gennemføres.

Aftalt uddannelse, hvordan?
Hvem kan søge støtte?
 • Virksomheder kan søge for medarbejdere med minimum 12 måneders anciennitet
Hvad gør man?
 • Aftale om lokal enighed
 • Der laves en uddannelsesplan
 • Der indsendes et ansøgningsskema
Hvad kan støttes?
 • En hel uddannelsesplan med aftalt indhold fra en positivliste
 • Gældende positivliste pr. 26.4.2023 
 • Der kan som udgangspunkt søges lønrefusion, betaling af kursusgebyr og kursusmaterialer. Der kan ikke søges tilskud til øvrige udgifter (fx transport, kost og logi osv.)
Hvordan udbetales støtten?
Som lønrefusion til virksomheden (85 eller 100 pct.) eller tilskud efter fast sats. Lønnen opgøres som ved beregningen af støtte til selvvalgt uddannelse.
 • Udvalgte AMU-kurser: Refusion på 85 pct. af lønnen modregnet VEU-godtgørelse. Herudover refusion af kursusgebyr
 • Realkompetencevurdering: Refusion på 100 pct. af lønnen modregnet VEU-godtgørelse
 • EUV 1 og EUV 2 (Erhvervsuddannelse for voksne): Støtte til virksomheden på 1.600 kr. pr. skoleuge og 800 kr. pr. praktikuge
 • Udvalgte akademi- og diplommoduler: Tilskud til kursusgebyr  og refusion på 100 pct. af lønnen modregnet SVU-godtgørelse