De grafiske
kompetence­udviklingsfonde
Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond
Kompetenceudviklingsfonden på funktionæroverenskomsten mellem GA og HK/Privat
Kompetenceudviklingsfonden på digitalprint- og serigrafioverenskomsten

Penge til at blive klogere

Du har mulighed for at blive efteruddannet - til gavn for både dig selv og din virksomhed.

Uddannelsen skal være relevant i forhold til din beskæftigelse. Det kan være en uddannelse på både grundlæggende og videregående niveau eller en almen eller faglig efter- og videreuddannelse. Du kan også få tilskud til at få vurderet, hvilke kompetencer du har brug for.

Kompetenceudviklingsfondene kan bl.a. yde tilskud til kursusgebyr, kursusmaterialer, transportudgifter samt til delvis dækning af dit løntab ved uddannelsen. 

For at søge tilskud skal du have været ansat i din nuværende virksomhed i mindst seks måneder under den grafiske overenskomst, funktionæroverenskomsten mellem GA og HK Privat eller digitalprint- og serigrafoverenskomsten. Ved aftalt uddannelse skal du dog have været ansat i mindst 12 måneder.

Vilkår, rammer og hvad der kan søges tilskud til kan du læse mere om under spørgsmål og svar. Du kan også kontakte din organisation eller fondsadministrationen og høre nærmere. 

Ansøgninger behandles hurtigst muligt (normalt inden for en uge) og senest på det førstkommende møde i kompetenceudvalget. Der holdes møde én gang hver måned undtagen i juli måned. Næste møde afholdes onsdag den 14. august 2024.

Bevillinger eller afslag sendes direkte til ansøgeren på mail. Savnes svar på en ansøgning, er man velkommen til at sende en mail til fonden på [email protected].


Aftalt uddannelse

Aftalt uddannelse er en mulighed for anvendelse af midler i kompetenceudviklingsfondene. Aftalt uddannelse er beskrevet på siden ”aftalt uddannelse”, som findes i menuen til venstre.

Omstillingsfonden

Det er også i 2024 muligt for faglærte og ufaglærte medarbejdere at få op til 10.000 kr. årligt til deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser fra Omstillingsfonden. Det, du kan få fra Omstillingsfonden, vil som udgangspunkt blive fratrukket et eventuelt tilskud fra de grafiske kompetenceudviklingsfonde. Kontakt uddannelsesinstitutionen for yderligere information. 

 

NYHEDER FRA OK 2023

Øget dækning af løntab ved selvvalgt uddannelse

Løntabsgodtgørelsen ved selvvalgt uddannelse er blevet forhøjet fra 85 % til 100 % for uddannelsesforløb, der tildeles støtte og gennemføres efter den 1. september 2023.

Ændringer af aftalt uddannelse

Tilskud til erhvervsuddannelse for voksne (EUV1 og EUV2) er blevet hævet med virkning fra 1. marts 2023 fra 1.500 kr.pr. skoleuge til 1.600 kr. pr skoleuge og fra 750 kr. pr. praktikuge til 800 kr. pr. praktikuge. 

Positivlisten er udvidet med udvalgte AMU-pakker, udvalgte akademimoduler og diplomuddannelser. Derudover er industrioperatøruddannelsen kommet på listen over erhvervsuddannelse for voksne.

Virksomheden kan ved lokal enighed søge støtte som gruppeansøgning, før der oprettes individuelle uddannelsesplaner til screening til FVU-undervisning, RKV forud for erhvervsuddannelse og til AMU-pakken ”Det digitale kørekort”.

Med virkning fra 1. januar 2024 gives mulighed for kompetenceudviklingsstøtte i forbindelse med arbejdsmangel af midlertidig karakter. Virksomheden kan kontakte sin organisation for yderligere rådgivning.