De grafiske
kompetence­udviklingsfonde
Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond
Kompetenceudviklingsfonden på funktionæroverenskomsten mellem GA og HK/Privat
Kompetenceudviklingsfonden på digitalprint- og serigrafioverenskomsten

Penge til at blive klogere

Du har mulighed for at blive efteruddannet - til gavn for både dig selv og din virksomhed.

Uddannelsen skal være relevant i forhold til din beskæftigelse. Det kan være en uddannelse på både grundlæggende og videregående niveau eller en almen eller faglig efter- og videreuddannelse. Du kan også få tilskud til at få vurderet, hvilke kompetencer du har brug for.

Kompetenceudviklingsfondene kan bl.a. yde tilskud til kursusgebyr, kursusmateriale, transportudgifter samt til delvis dækning af dit løntab ved uddannelsen. 

For at søge tilskud skal du have været ansat i din nuværende virksomhed i mindst seks måneder under den grafiske overenskomst, funktionæroverenskomsten mellem GA og HK Privat eller digitalprint- og serigrafoverenskomsten.

Vilkår, rammer og hvad der kan søges tilskud til kan du læse mere om under spørgsmål og svar. Du kan også kontakte din organisation eller fondsadministrationen og høre nærmere. 

Ansøgninger behandles hurtigst muligt (normalt inden for en uge) og senest på det førstkommende møde i kompetenceudvalget. Der holdes møde én gang hver måned undtagen i juli måned. Næste møde afholdes onsdag den 19. april 2023.

Bevillinger eller afslag sendes direkte til ansøgeren på mail. Savnes svar på en ansøgning, er man velkommen til at sende en mail til fonden på [email protected].


Aftalt uddannelse

Aftalt uddannelse er en mulighed for anvendelse af midler i kompetenceudviklingsfondene. Aftalt uddannelse er beskrevet på siden ”aftalt uddannelse”, som findes i menuen til venstre.

Omstillingsfonden

Det er også i 2023 muligt for faglærte og ufaglærte medarbejdere at få op til 10.000 kr. årligt til deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser fra Omstillingsfonden. Det, du kan få fra Omstillingsfonden, vil som udgangspunkt blive fratrukket et eventuelt tilskud fra de grafiske kompetenceudviklingsfonde. Hvis du får en bevilling fra de grafiske kompetenceudviklingsfonde til akademi- eller diplomuddannelser er det derfor vigtigt, at du udfylder en tro- og love-erklæring til uddannelsesstedet, som søger Omstillingsfonden for dig.

Sådan gør du:

Tilskud fra Omstillingsfonden opnås i forbindelse med den normale tilmelding hos uddannelsesinstitutionen. Tilmelder du dig flere moduler i samme år, hvor kursusgebyrerne samlet overstiger de 10.000 kr., vil du modtage en faktura på beløbet, der overstiger 10.000 kr. Hvis du modtager en sådan faktura, eller hvis du ikke har ret til tilskud fra Omstillingsfonden, vil de grafiske kompetenceudviklingsfonde i så fald dække udgiften i stedet.