De grafiske
kompetence­udviklingsfonde
Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond
Kompetenceudviklingsfonden på funktionæroverenskomsten mellem GA og HK/Privat
Kompetenceudviklingsfonden på digitalprint- og serigrafioverenskomsten

Sådan udbetales tilskud

SELVVALGT UDDANNELSE

Fonden udbetaler altid bevilgede beløb direkte til den person, der har modtaget bevillingen, og fonden kan ikke udbetale midler uden at have modtaget en udbetalingsanmodning. Man skal benytte blanketten ”udbetalingsanmodning”, som kan findes på www.grafiske-kompetencefonde.dk, og den udfyldte blanket indsendes på mail til [email protected].

 

Tilskud til løntabsgodtgørelse og transport

Løntabsgodtgørelse og tilskud til transport kan udbetales, når kursusaktiviteten har været afholdt og der er indsendt dokumentation i form af udbetalingsanmodningen.

 

Tilskud til øvrige udgifter

De bevilgede tilskud kan udbetales, når udgiften til aktiviteten er afholdt. Som dokumentation skal man indsende en kopi af fakturaen med kvittering for betaling sammen med udbetalingsanmodningen.

 

Hvornår kan man forvente sine penge?

Der foretages udbetaling af løntabsgodtgørelse og transporttilskud hver 14. dag. Der køres udbetaling hver torsdag i ulige uger for udbetalingsanmodninger modtaget senest mandag i ulige uger. Der vil altså normalt kunne gå op til 17 dage fra modtagelsen af udbetalingsanmodningen før løntabsgodtgørelse og tilskud til transport er modtaget. Der køres dog ikke udbetalinger i ugerne 29 og 31.

 

Tilskud til øvrige udgifter, herunder kursusgebyr, overføres snarest muligt, typisk 2-3 hverdage efter modtagelse af udbetalingsanmodning.

 

AFTALT UDDANNELSE

Den bevilgede støtte udbetales direkte til virksomheden. Støtten kan først udbetales når fonden har modtaget blanketten refusionsanmodning der findes på www.grafiske-kompetencefonde.dk/aftalt-uddannelse/blanketter.

 

Ved støtte til løntabsgodtgørelse og materialeudgifter, kan der udbetales støtte efter hvert gennemført kursus/modul i den bevilgede uddannelsesplan. Ved støtte til erhvervsuddannelse for voksne (EUV1 og EUV2) udbetales støtten efter en fast sats for henholdsvis skole- og praktikuger. Støtten til skoleuger kan søges efter hver afsluttet skoleperiode. Støtten til praktikuger kan søges kvartalsvis og ved afslutning af uddannelsesaftalen.

 

Støtten overføres snarest muligt, typisk 2-3 hverdage efter modtagelse af refusionsanmodningen.