De grafiske
kompetence­udviklingsfonde
Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond
Kompetenceudviklingsfonden på funktionæroverenskomsten mellem GA og HK/Privat
Kompetenceudviklingsfonden på digitalprint- og serigrafioverenskomsten

Efterregulering af løntabsgodtgørelse

Parterne på den grafiske overenskomst har i maj 2011 afholdt en faglig voldgift, der fastslår, at feriegodtgørelse/ferietillæg, fritvalgslønkonto og arbejdsgiverbidraget til pension skal indgå i beregningsgrundlaget for tilskud til løntabsgodtgørelse fra den grafiske kompetenceudviklingsfond. 

Som følge heraf har fondsbestyrelserne for de tre grafiske kompetenceudviklingsfonde besluttet, at der skal ske en efterregulering af løntabsgodtgørelsen til de personer, der har fået udbetalt tilskud til løntabsgodtgørelse, fra ordningen trådte i kraft den 1. januar 2009 indtil den 1. oktober 2011 Efterreguleringen udbetales til samme konto som blev anvendt til udbetaling af løntabsgodtgørelsen, og ny lønseddel udsendes til modtagerens e-boks. Som det vil fremgå af lønsedlen, betales arbejdsmarkedsbidrag (8 %) og skat af beløbet. 

Bevillinger, der er meddelt før 1. oktober 2011, men endnu ikke udbetalt, vil blive reguleret før udbetaling. 

Fra og med 1. oktober 2011 vil alle nye bevillinger om tilskud til løntabsgodtgørelse være beregnet efter det nye beregningsgrundlag. 

De tre omfattede kompetenceudviklingsfonde er:
Den Grafiske KompetenceudviklingsfondKompetenceudviklingsfonden på funktionæroverenskomsten mellem GA og HK/PrivatKompetenceudviklingsfonden på digitalprint- og serigrafoverenskomsten mellem GA og HK/Privat