De grafiske
kompetence­udviklingsfonde
Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond
Kompetenceudviklingsfonden på funktionæroverenskomsten mellem GA og HK/Privat
Kompetenceudviklingsfonden på digitalprint- og serigrafioverenskomsten

Hvordan søger man?

På forsiden findes et ansøgningsskema med tilhørende vejledning. Du afleverer ansøgningsskemaet til din virksomhed, der skal skrive under på, at du er omfattet af ordningen, og at du ikke får løn under din selvvalgte uddannelse. Dig eller din virksomhed sender herefter ansøgningen videre til fondsadministrationen.

Sådan søger man skridt for skridt
Når du ønsker at deltage i et kursus, som du kan søge støtte til fra Kompetenceudviklingsfonden, skal du gøre sådan:

  • Find ud af, hvilket kursus du ønsker at deltage i. Du kan f.eks. vælge mellem AMU-kurser, kurser på grundskoleniveau, gymnasialt niveau og videregående uddannelsesmoduler. Få eventuelt inspiration på hjemmesiderne www.selvvalgtuddannelse.dkvoksenuddannelse.dkamukurs.dk eller hos relevante uddannelsesinstitutioner.

  • Når du ved, hvilket kursus du vil søge, så skal du først udfylde vedlagte skema ”Ansøgning om tilskud til kompetenceudvikling/selvvalgt uddannelse” og fremsende det til ”Fondsadministrationen, Møllekajen 7, 3. th., 5000 Odense C”. Læs vejledningen grundigt. Du får normalt svar på din ansøgning inden for fire uger og senest ved udgangen af den følgende måned efter fondsadministrationens modtagelse af skemaet.

  • Hvis du modtager besked om, at du er bevilget støtte, skal du selv tilmelde dig det ønskede kursus på uddannelsesstedet.

  • Fra uddannelsesstedet vil du modtage en opkrævning på kursusgebyret, som du i første omgang selv skal betale til uddannelsesstedet. (*)

  • Du sender herefter kvitteringen (gem selv en kopi) til Fondsadministrationen, som efter modtagelsen overfører beløbet til den bankkonto, du har opgivet. Du kan bruge blanketten ”Udbetalingsanmodning”, som du kan finde på forsiden.

  • Såfremt du skal anskaffe undervisningsmaterialer, skal du i første omgang selv købe dem. Herefter fremsender du kvitteringen til Fondsadministrationen, som inden tre dage efter modtagelsen overfører beløbet til den bankkonto, du har opgivet. Du kan bruge blanketten ”Udbetalingsanmodning”.

  • Når du har deltaget i kurset, skal du bruge blanketten ”Udbetalingsanmodning”, hvis du har søgt om løntabsgodtgørelse. Blanketten udfyldes med en virksomhedspåtegning om, at der ikke er udbetalt løn under kurset. Der kan godt indsendes udbetalingsanmodning mere end én gang pr. aktivitet, fx ved et modulopbygget kursus, hvor der forekommer løntab i mere end en lønperiode. Beløbet (minus skat) overføres til den bankkonto, du har opgivet.

  • Der ydes tilskud til befordring, såfremt den daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur er mere end 24 km. Tilskuddet pr. dag ydes alene for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Satsen for befordringstilskud (pr. 1. januar 2024): 1,12 kr. pr. km. Der kan efter en konkret stillingtagen ydes tilskud til bus-, tog- eller andre transportudgifter mod indsendelse af originalbilag. Kontakt fondsadministrationen herom.
(*)Ved kursusgebyr på mere end 1.000 kr. kan du på telefon 63 12 70 00 træffe aftale med Kompetenceudviklingsfonden om, at fonden betaler kursusgebyret direkte til uddannelsesstedet.