De grafiske
kompetence­udviklingsfonde
Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond
Kompetenceudviklingsfonden på funktionæroverenskomsten mellem GA og HK/Privat
Kompetenceudviklingsfonden på digitalprint- og serigrafioverenskomsten

Efterregulering af løntabsgodtgørelse

Parterne på den grafiske overenskomst afholdt i maj 2011 en faglig voldgift, der fastslog, at feriegodtgørelse/ferietillæg, fritvalgslønkonto og arbejdsgiverbidraget til pension skal indgå i beregningsgrundlaget for tilskud til løntabsgodtgørelse fra den grafiske kompetenceudviklingsfond. 

Som følge heraf besluttede fondsbestyrelserne for de tre grafiske kompetenceudviklingsfonde, at der skulle ske en efterregulering af løntabsgodtgørelsen til de personer, der havde fået udbetalt tilskud til løntabsgodtgørelse, fra ordningen trådte i kraft den 1. januar 2009 indtil den 1. oktober 2011. Efterreguleringen udbetaltes til samme konto som blev anvendt til udbetaling af løntabsgodtgørelsen, og ny lønseddel udsendes til modtagerens e-boks. Der betaltes arbejdsmarkedsbidrag (8 %) og skat af beløbet. Bevillinger, der var meddelt før 1. oktober 2011, men endnu ikke udbetalt, blev også reguleret før udbetaling. 

Siden 1. oktober 2011 har alle nye bevillinger om tilskud til løntabsgodtgørelse været beregnet efter det nye beregningsgrundlag. 

De tre omfattede kompetenceudviklingsfonde er:
Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond
Kompetenceudviklingsfonden på funktionæroverenskomsten mellem Grakom Arbejdsgivere og HK/Privat
Kompetenceudviklingsfonden på digitalprint- og serigrafoverenskomsten mellem Grakom Arbejdsgivere og HK/Privat