De grafiske
kompetence­udviklingsfonde
Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond
Kompetenceudviklingsfonden på funktionæroverenskomsten mellem GA og HK/Privat
Kompetenceudviklingsfonden på digitalprint- og serigrafioverenskomsten

Prioritering af ansøgninger

Hver ansøgning behandles efter en helhedsvurdering, der som væsentligste element indeholder en vurdering af den konkrete ansøgnings relevans for beskæftigelse under overenskomsternes dækningsområde, herunder en vurdering af hvordan den ansøgte kompetenceudvikling styrker medarbejderens beskæftigelsesmuligheder, såvel på kortere som på længere sigt, og tilgodeser branchens konkurrenceevne.

Der skal ved tildelingen af støtte tilstræbes en rimelig balance mellem de forskellige faggrupper under overenskomsten i forhold til indbetalingerne for disse.

Det skal ligeledes tilstræbes, at der ydes støtte til så mange ansøgninger fra forskellige medarbejdere som muligt frem for til enkelte store ansøgninger.

De samlede omkostninger for fonden ved hver ansøgning, herunder deltagerprisen, indgår i helhedsvurderingen af hver enkelt ansøgning.

Der ydes fortrinsvis støtte til kurser og uddannelser inden for det offentligt finansierede uddannelsessystem frem for tilsvarende private kurser og uddannelser.

Der kan ikke uddeles flere midler, end der er til rådighed på tidspunktet for behandling af ansøgningen.