De grafiske
kompetence­udviklingsfonde
Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond
Kompetenceudviklingsfonden på funktionæroverenskomsten mellem GA og HK/Privat
Kompetenceudviklingsfonden på digitalprint- og serigrafioverenskomsten

Kan jeg få frihed til uddannelse?

Ja. Den ret til frihed, du i forvejen har til betalt efteruddannelse, er udbygget med ret til selvvalgt uddannelse uden løn i op til 2 uger (10 dage). Men det er en betingelse for at få frihed til selvvalgt uddannelse, at du kan opnå tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til uddannelsen. 

Du har også ret til at afvikle ikke forbrugt kompetenceudvikling - selvvalgt uddannelse fra de forudgående 2 kalenderår. Det betyder, at du, hvis du som eksempel slet ikke har brugt af retten til kompetenceudvikling - selvvalgt uddannelse i hverken 2015 eller 2016, har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse i 2017. Det gælder dog ikke, hvis du er i opsagt stilling, medmindre du og virksomheden før opsigelsen har aftalt perioden for uddannelsen. 

Med virkning fra 1. maj 2014 blev retten til kompetenceudvikling i opsigelsesperioden forlænget med 1 uge for medarbejdere, der har mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden. 

Hvis du er elev, har du dog under alle omstændigheder kun ret til støtte til fritidsuddannelse.